1

Комплексні дослідженняКомплексні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4015
Назва дослідження: Пакет "ліпідний комплекс"
Холестерин загальний Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 330
Код: 9028
Назва дослідження: Пакет "печінковий комплекс №2"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Холестерин загальний Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 890
Код: 9029
Назва дослідження: Пакет "Нирковий комплекс №2"
Креатинін Білок загальний Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 310
Код: 9031
Назва дослідження: Пакет "Підготовка до операції"
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Креатинін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Білірубін загальний Визначення групи крові і резус-фактора (з виставленням штампа) Реакція Вассермана (RW), РМП Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Тромбіновий час Фібриноген Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) Сечовина Гепатит В HbsAg( поверхневий антиген), кількісне дослідження Гепатит С (сумарні антитіла IgM + IgG до HCV) Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 2495
Код: 9034
Назва дослідження: Пакет"Здоров'я щитовидної залози №2"
Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FТ3) Антитіла до тиреоглобуліну (Ат-ТГ, At-TG) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО, At-TPO)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 805
Код: 9040
Назва дослідження: Пакет "Здоров'я щитовидної залози №1"
Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО, At-TPO)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 475
Код: 9042
Назва дослідження: Пакет "нирково-печінковий комплекс"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Холестерин загальний Креатинін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 930
Код: 9058
Назва дослідження: Пакет "Гормони щитоподібної залози"
Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FТ3) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 440
Код: 9061
Назва дослідження: Пакет аналізів "Гормональні порушення №2"
Пролактин Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Тестостерон загальний Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Естрадіол (Е2) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1035
Код: 9062
Назва дослідження: Пакет "гормональні порушення №1"
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Естрадіол (Е2)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 520
Код: 9064
Назва дослідження: Пакет "Гіперпролактинемія"
Пролактин Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 475
Код: 9070
Назва дослідження: Пакет "щорічне профілактичне обстеження"
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Холестерин загальний Креатинін Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) Магній Електроліти комплекс (калій (К+), натрій (Na+), Хлор (Сl-)) Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Сечова кислота Кальцій загальний Сечовина Залізо (сироватка)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 2545
Код: 9071
Назва дослідження: Пакет "здорове волосся"
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Тестостерон загальний Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Залізо (сироватка)
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 690
Код: 9075
Назва дослідження: Пакет "печінковий комплекс №1"
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Білірубін загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 620
Код: 9078
Назва дослідження: Пакет "біохімічний комплекс"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Холестерин загальний Креатинін Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 980
Код: 9080
Назва дослідження: Пакет "нирковий комплекс №1"
Креатинін Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 235
Код: 9178
Назва дослідження: Оцінка інсулінорезистентності: Індекс НОМА
Глюкоза (сироватка) Інсулін
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 290
Код: 9182
Назва дослідження: Індекс ROMA
Онкомаркер яєчників (СА 125) Білок 4 Епілімісу людини (HE4) (діагностика раку яєчників)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 570
Код: 9186
Назва дослідження: Пакет " ПСА-коефіцієнт»
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., PSA) Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільн., FPSA)
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 370
Код: 9211
Назва дослідження: Анемія
Залізозв'язуюча здатність сироватки (загальна) Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) Феритин Залізо (сироватка) Насичення трансферину залізом
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 895
Код: 9267
Назва дослідження: Пакет "Перевір мінеральні речовини"
Магній Кальцій загальний Фосфор Залізо (сироватка)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 310
Код: 9342
Назва дослідження: Бути здоровим 2
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) Кальцій загальний Феритин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1050
Код: 9346
Назва дослідження: Постановка вагітної на облік
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Креатинін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Визначення групи крові і резус-фактора (з виставленням штампа) Реакція Вассермана (RW), РМП Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Тромбіновий час Фібриноген Сечова кислота Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) Сечовина Гепатит В HbsAg( поверхневий антиген), кількісне дослідження Гепатит С (сумарні антитіла IgM + IgG до HCV) Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 2950
Код: 9348
Назва дослідження: Інфекційні захворювання, які передаються від вагітної жінки до пл
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, якісне дослі Краснуха( Rubella), антитіла IgG, кількісне дослідження Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла ІдМ, якісне досліджен Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла ІдМ, якісне дослідження Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, якісне досліджен Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла ІдМ, якісне дослі Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, кількісне дослідже Краснуха( Rubella), антитіла ІдМ, якісне дослідження
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 1340
Код: 9356
Назва дослідження: Пакет аналізів "Стоп ДІАБЕТ"
Глюкоза (сироватка) Глікований гемоглобін (HbA1c)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 290
Код: 9357
Назва дослідження: Спортивний мінімум (готовність організму до фізичних навантажень)
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Холестерин загальний Електроліти комплекс (калій (К+), натрій (Na+), Хлор (Сl-)) Білок загальний Білірубін загальний Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 1085
Код: 9503
Назва дослідження: Пакет "TORCH-інфекції IgG"
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, якісне дослі Краснуха( Rubella), антитіла IgG, кількісне дослідження Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, якісне досліджен Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, кількісне дослідже
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 695
Код: 9510
Назва дослідження: Пакет "панкреатичний скринінг"
Глюкоза (сироватка) Альфа-амілаза панкреатична Ліпаза**
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 285
Код: 9511
Назва дослідження: Пакет "обстеження систем травлення"
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альфа-амілаза панкреатична Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Альфа-амілаза Білірубін загальний Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG, якісне дослідже
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 895
Код: 9512
Назва дослідження: Пакет "перевір серце"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Холестерин загальний Креатинін Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) Гомоцистеїн Магній Електроліти комплекс (калій (К+), натрій (Na+), Хлор (Сl-))
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1290
Код: 9513
Назва дослідження: Пакет аналізів "Ревмопроби"
С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Антистрептолізин-О( АСЛ-О), кількісне дослідження Ревматоїдний фактор( РФ), кількісне дослідження
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 310
Код: 9514
Назва дослідження: Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту"
Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (а-РСР) Антистрептолізин-О( АСЛ-О), кількісне дослідження Ревматоїдний фактор( РФ), кількісне дослідження
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 855
Код: 9515
Назва дослідження: Пакет "Діагностика вуглеводних порушень"
Глюкоза (сироватка) Інсулін Глікований гемоглобін (HbA1c) С-пептид
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 665
Код: 9516
Назва дослідження: Пакет "Паратиреоїдний"
Кальцій загальний Фосфор Паратгормон
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 345
Код: 9517
Назва дослідження: Пакет "Кістковий метаболізм"
Кальцитонін (Аналітична чутливість аналізатора вiд 2 pg/ml) Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) Фосфор Паратгормон Кальцій іонізований (Са++)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1095
Код: 9518
Назва дослідження: Пакет "Чоловіча онкопанель-скринінг"
Раково-ембріональний антиген (РЕА, CEA) Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., PSA) Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільн., FPSA) Альфафетопротеїн (АФП, AFP) Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) Онкомаркер шлунка (СА 72-4)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 1445
Код: 9519
Назва дослідження: Пакет "Ідеальний стан"
Інсулін Пролактин Глікований гемоглобін (HbA1c) Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО, At-TPO) Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) Тестостерон вільний
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1435
Код: 9617
Назва дослідження: Пакет "TORCH-інфекції ІдМ"
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла ІдМ, якісне досліджен Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла ІдМ, якісне дослідження Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла ІдМ, якісне дослі Краснуха( Rubella), антитіла ІдМ, якісне дослідження
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 685