1

Аналізи

COVID-19
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 9501
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 220
Код: 9502
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 220
Код: 9505
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 800
Код: 9571
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 250
Код: 9632
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 350
Код: 9749
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 1000
Комплексні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4015
Назва дослідження: Пакет "ліпідний комплекс"
Холестерин загальний Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 330
Код: 9028
Назва дослідження: Пакет "печінковий комплекс №2"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Холестерин загальний Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 890
Код: 9029
Назва дослідження: Пакет "Нирковий комплекс №2"
Креатинін Білок загальний Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 310
Код: 9031
Назва дослідження: Пакет "Підготовка до операції"
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Креатинін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Білірубін загальний Визначення групи крові і резус-фактора (з виставленням штампа) Реакція Вассермана (RW), РМП Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Тромбіновий час Фібриноген Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) Сечовина Гепатит В HbsAg( поверхневий антиген), кількісне дослідження Гепатит С (сумарні антитіла IgM + IgG до HCV) Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 2495
Код: 9034
Назва дослідження: Пакет"Здоров'я щитовидної залози №2"
Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FТ3) Антитіла до тиреоглобуліну (Ат-ТГ, At-TG) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО, At-TPO)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 805
Код: 9040
Назва дослідження: Пакет "Здоров'я щитовидної залози №1"
Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО, At-TPO)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 475
Код: 9042
Назва дослідження: Пакет "нирково-печінковий комплекс"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Холестерин загальний Креатинін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 930
Код: 9058
Назва дослідження: Пакет "Гормони щитоподібної залози"
Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FТ3) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 440
Код: 9061
Назва дослідження: Пакет аналізів "Гормональні порушення №2"
Пролактин Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Тестостерон загальний Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Естрадіол (Е2) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1035
Код: 9062
Назва дослідження: Пакет "гормональні порушення №1"
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Естрадіол (Е2)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 520
Код: 9064
Назва дослідження: Пакет "Гіперпролактинемія"
Пролактин Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 475
Код: 9070
Назва дослідження: Пакет "щорічне профілактичне обстеження"
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Холестерин загальний Креатинін Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) Магній Електроліти комплекс (калій (К+), натрій (Na+), Хлор (Сl-)) Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Сечова кислота Кальцій загальний Сечовина Залізо (сироватка)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 2545
Код: 9071
Назва дослідження: Пакет "здорове волосся"
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Тестостерон загальний Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Залізо (сироватка)
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 690
Код: 9075
Назва дослідження: Пакет "печінковий комплекс №1"
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Білірубін загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 620
Код: 9078
Назва дослідження: Пакет "біохімічний комплекс"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альбумін Холестерин загальний Креатинін Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 980
Код: 9080
Назва дослідження: Пакет "нирковий комплекс №1"
Креатинін Сечова кислота Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 235
Код: 9178
Назва дослідження: Оцінка інсулінорезистентності: Індекс НОМА
Глюкоза (сироватка) Інсулін
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 290
Код: 9182
Назва дослідження: Індекс ROMA
Онкомаркер яєчників (СА 125) Білок 4 Епілімісу людини (HE4) (діагностика раку яєчників)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 570
Код: 9186
Назва дослідження: Пакет " ПСА-коефіцієнт»
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., PSA) Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільн., FPSA)
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 370
Код: 9211
Назва дослідження: Анемія
Залізозв'язуюча здатність сироватки (загальна) Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) Феритин Залізо (сироватка) Насичення трансферину залізом
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 895
Код: 9267
Назва дослідження: Пакет "Перевір мінеральні речовини"
Магній Кальцій загальний Фосфор Залізо (сироватка)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 310
Код: 9342
Назва дослідження: Бути здоровим 2
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) Кальцій загальний Феритин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1050
Код: 9346
Назва дослідження: Постановка вагітної на облік
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Креатинін Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Білок загальний Альфа-амілаза Білірубін загальний Визначення групи крові і резус-фактора (з виставленням штампа) Реакція Вассермана (RW), РМП Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Тромбіновий час Фібриноген Сечова кислота Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) Сечовина Гепатит В HbsAg( поверхневий антиген), кількісне дослідження Гепатит С (сумарні антитіла IgM + IgG до HCV) Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 2950
Код: 9348
Назва дослідження: Інфекційні захворювання, які передаються від вагітної жінки до пл
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, якісне дослі Краснуха( Rubella), антитіла IgG, кількісне дослідження Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла ІдМ, якісне досліджен Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла ІдМ, якісне дослідження Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, якісне досліджен Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла ІдМ, якісне дослі Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, кількісне дослідже Краснуха( Rubella), антитіла ІдМ, якісне дослідження
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 1340
Код: 9356
Назва дослідження: Пакет аналізів "Стоп ДІАБЕТ"
Глюкоза (сироватка) Глікований гемоглобін (HbA1c)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 290
Код: 9357
Назва дослідження: Спортивний мінімум (готовність організму до фізичних навантажень)
Глюкоза (сироватка) Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Холестерин загальний Електроліти комплекс (калій (К+), натрій (Na+), Хлор (Сl-)) Білок загальний Білірубін загальний Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 1085
Код: 9503
Назва дослідження: Пакет "TORCH-інфекції IgG"
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, якісне дослі Краснуха( Rubella), антитіла IgG, кількісне дослідження Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, якісне досліджен Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, кількісне дослідже
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 695
Код: 9510
Назва дослідження: Пакет "панкреатичний скринінг"
Глюкоза (сироватка) Альфа-амілаза панкреатична Ліпаза**
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 285
Код: 9511
Назва дослідження: Пакет "обстеження систем травлення"
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Альфа-амілаза панкреатична Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) Альфа-амілаза Білірубін загальний Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG, якісне дослідже
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 895
Код: 9512
Назва дослідження: Пакет "перевір серце"
Глюкоза (сироватка) Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) Холестерин загальний Креатинін Тригліцериди Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) Гомоцистеїн Магній Електроліти комплекс (калій (К+), натрій (Na+), Хлор (Сl-))
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1290
Код: 9513
Назва дослідження: Пакет аналізів "Ревмопроби"
С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Антистрептолізин-О( АСЛ-О), кількісне дослідження Ревматоїдний фактор( РФ), кількісне дослідження
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 310
Код: 9514
Назва дослідження: Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту"
Загальноклінічний аналіз крові (венозна): 25 показників, лейкоцит С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (а-РСР) Антистрептолізин-О( АСЛ-О), кількісне дослідження Ревматоїдний фактор( РФ), кількісне дослідження
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 855
Код: 9515
Назва дослідження: Пакет "Діагностика вуглеводних порушень"
Глюкоза (сироватка) Інсулін Глікований гемоглобін (HbA1c) С-пептид
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 665
Код: 9516
Назва дослідження: Пакет "Паратиреоїдний"
Кальцій загальний Фосфор Паратгормон
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 345
Код: 9517
Назва дослідження: Пакет "Кістковий метаболізм"
Кальцитонін (Аналітична чутливість аналізатора вiд 2 pg/ml) Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) Фосфор Паратгормон Кальцій іонізований (Са++)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1095
Код: 9518
Назва дослідження: Пакет "Чоловіча онкопанель-скринінг"
Раково-ембріональний антиген (РЕА, CEA) Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., PSA) Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільн., FPSA) Альфафетопротеїн (АФП, AFP) Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) Онкомаркер шлунка (СА 72-4)
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 1445
Код: 9519
Назва дослідження: Пакет "Ідеальний стан"
Інсулін Пролактин Глікований гемоглобін (HbA1c) Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4) Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) Антитіла до тиреопероксидази (Ат-ТПО, At-TPO) Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) Тестостерон вільний
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 1435
Код: 9617
Назва дослідження: Пакет "TORCH-інфекції ІдМ"
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла ІдМ, якісне досліджен Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла ІдМ, якісне дослідження Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла ІдМ, якісне дослі Краснуха( Rubella), антитіла ІдМ, якісне дослідження
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 685
Тиреоїдна панель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 5010
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 160
Код: 5012
Назва дослідження: Тироксин загальний (Т4 заг.)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 160
Код: 5014
Назва дослідження: Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 160
Код: 5015
Назва дослідження: Тиреоглобулін (ТГ, TG)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 8003
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 380
Код: 9008
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 160
Код: 9009
Назва дослідження: Тироксин вільний (T4 вільн., FТ4)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 160
Код: 9026
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 9027
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Біохімічні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4003
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4004
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4005
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4008
Назва дослідження: Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 85
Код: 4014
Назва дослідження: Альфа-амілаза панкреатична
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 85
Код: 4022
Назва дослідження: Білок загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4023
Назва дослідження: Альбумін
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4024
Назва дослідження: Сечовина
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4025
Назва дослідження: Сечова кислота
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4026
Назва дослідження: Креатинін
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4046
Назва дослідження: Білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий
Білірубін загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 170
Код: 4072
Назва дослідження: Альфа-амілаза
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 9046
Назва дослідження: Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 9144
Назва дослідження: Білірубін загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 9529
Назва дослідження: Тіамін (Вітамін В1)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9530
Назва дослідження: Тимолова проба
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 90
Загальноклінічні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 1001
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 190
Код: 1004
Назва дослідження: Аналіз крові на ретикулоцити
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 150
Код: 2001
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 190
Код: 9035
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 190
Код: 9105
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 130
Код: 9106
Назва дослідження: 
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 130
Показники ліпідного обміну
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4016
Назва дослідження: Аполіпопротеїн А1
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 115
Код: 4017
Назва дослідження: Аполіпопротеїн В
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 115
Код: 4018
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 95
Код: 4019
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 95
Код: 4020
Назва дослідження: Тригліцериди
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4021
Назва дослідження: Холестерин загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Репродуктивна панель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 5017
Назва дослідження: Антимюллеров гормон
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 485
Код: 5019
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 195
Код: 5023
Назва дослідження: Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 5025
Назва дослідження: Прогестерон
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 195
Код: 5026
Назва дослідження: Пролактин
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 5027
Назва дослідження: Тестостерон загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 195
Код: 5028
Назва дослідження: Тестостерон вільний
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 220
Код: 5029
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 190
Код: 8013
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 230
Код: 9047
Назва дослідження: Естрадіол (Е2)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 180
Код: 9500
Назва дослідження: Дегидротестостерон
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 320
Код: 9608
Назва дослідження: Макропролактин
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 495
Мікроелементи та електроліти
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4058
Назва дослідження: Магній
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 9030
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 200
Код: 9362
Назва дослідження: Мідь
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 220
Код: 9610
Назва дослідження: Цинк
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 305
Інфекційна панель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10003
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 290
Код: 10033
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 110
Код: 10034
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 240
Код: 9150
Назва дослідження: Реакція Вассермана (RW), РМП
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 250
Код: 9643
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 380
Гемостаз
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 3001
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 90
Код: 3002
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 125
Код: 3003
Назва дослідження: Тромбіновий час
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 95
Код: 3004
Назва дослідження: Фібриноген
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 115
Код: 3012
Назва дослідження: Пакет "коагулограма-скринінг"
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) Протромбіновий тест (ПВ, протромбін по Квіку ( % ), МНВ / INR) Тромбіновий час Фібриноген
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 385
Код: 3013
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 180
Ревматоїдна панель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4036
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 110
Код: 9119
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 115
Код: 9121
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 115
Код: 9133
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 400
Код: 9259
Назва дослідження: Пакет "Ревмокомплекс"
С-реактивний білок( СРБ), кількісне дослідження Альбумін Білок загальний Сечова кислота Антистрептолізин-О( АСЛ-О), кількісне дослідження Ревматоїдний фактор( РФ), кількісне дослідження
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 540
Показники обміну заліза
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4040
Назва дослідження: Феритин
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 230
Код: 4054
Назва дослідження: Залізо (сироватка)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 9201
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 135
Код: 9202
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 155
Код: 9203
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 375
Код: 9498
Назва дослідження: Трансферин
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 160
Вітамін
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4038
Назва дослідження: Вітамін В - 12 (Ціанокобаламін)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 200
Код: 4041
Назва дослідження: Фолієва кислота
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 200
Код: 9140
Назва дослідження: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 400
Код: 9520
Назва дослідження: Ретинол (Вітамін А)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9521
Назва дослідження: Токоферол (Вітамін Е)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9522
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9523
Назва дослідження: Біотин (Вітамін Н)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9524
Назва дослідження: Піридоксин (Вітамін В6)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9527
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Код: 9528
Назва дослідження: Рибофлавін (Вітамін В2)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Пренатальна панель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 5030
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 190
Код: 7003
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 210
Код: 9112
Назва дослідження: Естриол (Е3)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 190
Код: 9127
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 210
Код: 9241
Назва дослідження: Пакет " PRISCA I, пренатальний скринінг І триместру»
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-а)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 420
Код: 9242
Назва дослідження: Пакет " PRISCA II, пренатальний скринінг ІІ триместру»
Естриол (Е3) Альфафетопротеїн (АФП, AFP) Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 590
Код: 9615
Назва дослідження: Плацентарний фактор росту
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 570
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 5001
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 270
Код: 5004
Назва дослідження: Альдостерон
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 330
Код: 5033
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 285
Код: 5034
Назва дослідження: Соматотропний гормон
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 185
Код: 6022
Назва дослідження: Кортизол
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 250
Код: 6025
Назва дослідження: Метанефрин загальний
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 485
Код: 9113
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 220
Код: 9131
Назва дослідження: 17-ОН-оксипрогестерон
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 190
Код: 9289
Назва дослідження: Кортизол в слині
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 290
Код: 9361
Назва дослідження: Кортизол, сеча
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 285
Гормон паращитовидної залози
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 9118
Назва дослідження: Паратгормон
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Онкологічна панель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 7001
Назва дослідження: Альфафетопротеїн (АФП, AFP)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 210
Код: 7004
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 205
Код: 7005
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 205
Код: 7006
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 220
Код: 7008
Назва дослідження: Онкомаркер яєчників (СА 125)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 210
Код: 7012
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 405
Код: 7013
Назва дослідження: Нейрон-специфічна енолаза (NSE)
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 450
Код: 9116
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 340
Код: 9149
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 230
Код: 9159
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 420
Код: 9183
Назва дослідження: Прокальцитонін
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 650
Код: 9278
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 205
Код: 9279
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 365
Код: 9427
Назва дослідження: Онкомаркер шлунка (СА 72-4)
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 340
Аллергопанель
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 15004
Назва дослідження: Алергопанель №2 Інгаляційна
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 835
Код: 15005
Назва дослідження: Алергопанель №1 Змішана
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 835
Код: 15064
Назва дослідження: Алергопанель №3 Харчова
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 835
Код: 15128
Назва дослідження: Алергопанель №4 Педіатрична
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 835
Код: 9132
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 210
Код: 9428
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 165
Код: 9743
Назва дослідження: Діаміноксидаза
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 750
Гепатити В
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10095
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 11002
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 400
Код: 9208
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 490
Код: 9243
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 850
Гепатити С
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10013
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 260
Код: 11004
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 420
Код: 9141
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 650
Код: 9142
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 850
ТОРЧ інфекції-TORCH
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10021
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 240
Код: 10023
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 190
Код: 10024
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 185
Код: 10027
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 195
Код: 10030
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 190
Код: 10031
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 185
Код: 10048
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 185
Код: 10049
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 190
Код: 10069
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 190
Код: 10070
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 190
Код: 11014
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 240
Код: 11022
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 240
Код: 11023
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 240
Код: 9114
Термін (днів): 6
Ціна (грн): 290
Код: 9115
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 240
Код: 9136
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 195
Код: 9138
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 195
Код: 9157
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 230
Код: 9158
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 240
Код: 9204
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 270
Код: 9205
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 270
Код: 9215
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 240
Код: 9223
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 290
Код: 9239
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 240
Код: 9244
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 290
Код: 9248
Термін (днів): 6
Ціна (грн): 290
Код: 9400
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 270
Код: 9401
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 240
Паразитарні інфекції
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10035
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 250
Код: 10075
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 250
Код: 10077
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 250
Код: 10078
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 330
Код: 9332
Назва дослідження: Визначення лямблій в калі
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 270
Код: 9429
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 230
Код: 9430
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 260
Код: 9443
Назва дослідження: Пакет "антитіла до паразитарних інфекцій"
Антитіла IgG до антигенів токсокар( Toxocara canis), якісне дослі Антитіла IgG до антигенів аскарид (Ascaris lumbricoides), якісне Антитіла IgA, IgG до антигенів ехінокока (Echinococcus granulosus Антитіла IgA, IgM, IgG до антигенів лямблій( Giardia Lamblia), як Антитіла IgG до антигенів опісторхіса( Opisthorchis felineus), як Антитіла IgA, IgG до антигенів трихінел (Trichinella), якісне дос
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 1445
Helicobacter pylori
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10061
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 195
Код: 12005
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 265
Код: 9363
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 240
Мікробіологічні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 9164
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9165
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9166
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9167
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9168
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9169
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9170
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9171
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9172
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9173
Термін (днів): 8
Ціна (грн): 330
Код: 9181
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9235
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9387
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9392
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 330
Код: 9404
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9405
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9406
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9407
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9408
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9409
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9410
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9411
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9412
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9413
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9414
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9415
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9416
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9417
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9418
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9419
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9420
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9421
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9422
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9423
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9424
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 300
Код: 9611
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 305
Код: 9612
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 305
Патоморфологічні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 9290
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 380
Код: 9291
Назва дослідження: Біопсія піхви
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 380
Код: 9292
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 380
Код: 9293
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 380
Код: 9294
Назва дослідження: Біопсія гортані
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 380
Код: 9295
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9296
Назва дослідження: Біопсія сечового міхура
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9297
Назва дослідження: Біопсія уретри
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9298
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9299
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9300
Назва дослідження: Біопсія мигдалин
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9301
Назва дослідження: Біопсія нирок (новоутворень)
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9302
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 650
Код: 9303
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 380
Код: 9304
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 510
Код: 9305
Назва дослідження: Біопсія надниркових залоз
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9306
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9307
Назва дослідження: Біопсія кишки (до 5 біоптатів)
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9308
Назва дослідження: Трепан-біопсія середостіння
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9309
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9310
Назва дослідження: Біопсія плеври
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9311
Назва дослідження: Біопсія печінки
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 650
Код: 9312
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 650
Код: 9313
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 970
Код: 9314
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9315
Назва дослідження: Біопсія яєчка
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 510
Код: 9316
Назва дослідження: Біопсія підшлункової залози
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Код: 9317
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 830
Код: 9318
Назва дослідження: Біопсія слинних залоз
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9319
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 400
Код: 9320
Термін (днів): 11
Ціна (грн): 490
Показники вуглеводного обміну
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4048
Назва дослідження: Глікований гемоглобін (HbA1c)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 4049
Назва дослідження: Глюкоза (сироватка)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 120
Код: 4051
Назва дослідження: Глюкозотолерантний тест
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 5035
Назва дослідження: Інсулін
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Код: 5037
Назва дослідження: С-пептид
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 200
Аналіз сечі
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 1005
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 120
Код: 1006
Назва дослідження: Аналіз сечі по Нечипоренко
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 100
Код: 9086
Назва дослідження: Глюкоза в сечі (за добу)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 100
Код: 9087
Назва дослідження: Білок в сечі (за добу)
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 165
Код: 9492
Назва дослідження: Норадреналін (за добу) сеча
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 220
Код: 9493
Назва дослідження: Адреналін (за добу) сеча
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 220
Аналіз калу
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 1010
Назва дослідження: Копрограма
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 160
Код: 12012
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 155
Код: 9333
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 380
Код: 9334
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 220
Код: 9335
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 155
Код: 9575
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 630
Цитологічні дослідження
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 14001
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 120
Код: 14003
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 150
Код: 9044
Назва дослідження: Спермограма
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 380
Код: 9045
Назва дослідження: Посткоїтальний тест
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 170
Код: 9161
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 370
Код: 9163
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 130
Код: 9175
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 385
Код: 9185
Назва дослідження: Аналіз виділень з простати
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 130
Код: 9258
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 150
Код: 9321
Назва дослідження: Назоцитограмма
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 145
Код: 9644
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 300
Код: 9687
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 160
Показники фосфорно-кальцієвого обміну
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 4056
Назва дослідження: Кальцій іонізований (Са++)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 160
Код: 4057
Назва дослідження: Кальцій загальний
Термін (днів): 1
Ціна (грн): 85
Код: 4061
Назва дослідження: Фосфор
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 85
Код: 4066
Назва дослідження: Остеокальцин
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 350
Урогенітальні інфекції
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10036
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 230
Код: 10037
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 11038
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 240
Код: 11040
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 11044
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 11045
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 11046
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 11055
Термін (днів): 2
Ціна (грн): 210
Код: 11056
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9143
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9151
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 290
Код: 9152
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 290
Код: 9153
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9154
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9155
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9156
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9217
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 240
Код: 9218
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 300
Код: 9224
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 380
Код: 9245
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 290
Код: 9246
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 290
Код: 9247
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 290
Код: 9262
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9263
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 240
Код: 9347
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9402
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9494
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9495
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9496
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Код: 9497
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 210
Інші інфекції
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 10046
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 250
Код: 10047
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 270
Код: 10066
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 370
Код: 11019
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 240
Код: 11053
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 350
Код: 9222
Термін (днів): 5
Ціна (грн): 715
Код: 9225
Термін (днів): 4
Ціна (грн): 275
Код: 9227
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 220
Код: 9228
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 220
Код: 9613
Назва дослідження: Квантифероновый тест
Термін (днів): 7
Ціна (грн): 2200
Код: 9630
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 840
Амінокислота
Код
Назва дослідження
Термін (днів)
Ціна (грн)
Код: 9452
Назва дослідження: Метіонін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9453
Назва дослідження: Таурин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9454
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9455
Назва дослідження: Фенілаланін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9456
Назва дослідження: Тирозим
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9457
Назва дослідження: Триптофан
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9458
Назва дослідження: Глутамат (GLU)
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9459
Назва дослідження: Глутамін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9460
Назва дослідження: Цитрулін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9461
Назва дослідження: Аспартат
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9462
Назва дослідження: Аспарагін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9463
Назва дослідження: Аргінін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9464
Назва дослідження: Орнітин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9465
Назва дослідження: Аланін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9466
Назва дослідження: Лейцин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9467
Назва дослідження: Ізолейцин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9468
Назва дослідження: Валін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9469
Назва дослідження: Гістидин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9470
Назва дослідження: Треонін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9471
Назва дослідження: Бета-Аланін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9472
Назва дослідження: Лізин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9473
Назва дослідження: Пролін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9474
Назва дослідження: Гідроксипролін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9475
Назва дослідження: Гліцин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9476
Назва дослідження: Серин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9477
Назва дослідження: Фосфосерин
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9478
Назва дослідження: Альфа-аміномасляна кислота
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9479
Назва дослідження: Цистеїн
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845
Код: 9480
Назва дослідження: Оксипролін
Термін (днів): 3
Ціна (грн): 845